K. Homa, Arnobiusz. Afrykański orator

Envoyer Imprimer

homa.png

Krzysztof Homa, Arnobiusz. Afrykański orator, Cracovie, 2017.

Éditeur : Akademia Ignatianum w Krakowie
418 pages
ISBN : 978‑83‑7614‑330-9
67.20 zł

Arnobiusz był pisarzem chrześcijańskim przełomu III i IV w., ważnym nie tyle dla rozwoju teologii chrześcijańskiej, bo tu jego zasługi są znikome, ile dla poznania historii, i to nie tylko Kościoła starożytnego, szczególnie w Afryce Północnej, ale także historii rzymskiej okresu późnoantycznego, to znaczy dla poznania recepcji kultury pogańskiej przez chrześcijaństwo oraz dziejów polemiki pogańsko-chrześcijańskiej. […]
Praca jest owocem gruntownego przestudiowania twórczości Arnobiusza i rzadko spotykanej znajomości tak samego dzieła Arnobiusza i świata, w którym żył, jak i tego, co o nim napisano. […] Dochodzi do tego gruntowna znajomość świata i milieu kulturalno-filozoficznego, w którym żył i obracał się Arnobiusz. Ponadto autor w pracy zebrał bardzo dużo istotnych wiadomości i przedstawił dzieło Arnobiusza z wielorakich punktów widzenia.
Ks. prof. dr hab. Marek Starowiejski

 

Source : Akademia Ignatianum w Krakowie

 

Inscription à la lettre d'informationsRecevoir du HTML ?

Identification