Dante Alighieri, Despre elocinţa în limba vulgară

Envoyer Imprimer

dante.jpg

Dante Alighieri, Despre elocinţa în limba vulgară (ediție bilingvă). Traducere de Delia Breza. Comentarii de Delia Breza, Anca Meiroșu și Alexander Baumgarten. Studiu introductiv și bibliografie de Alessandro Raffi, Iaşi, 2022.

Éditeur : Polirom
Collection : Biblioteca medievală
224 pages
ISBN : 978-973-46-8902-6
39,95 lei


Despre elocința în limba vulgară pledează pentru demnitatea și noblețea rostirii poetice în general în limbile vernaculare ale Europei medievale și în particular în limba italiană. Reunind o cultură juridică, filosofică, teologică și istorică, Dante își orientează sursele și propria originalitate spre o poetică a limbii italiene, în diversitatea dialectelor ei: la rândul ei, această poetică are o profundă dimensiune politică, semnificând locul spiritual al visului unității italiene.

 

Source : Polirom